Loading...
Home 2017-11-03T14:59:01+00:00

ADVOCATENKANTOOR PARK LEGAL

Park Legal: onderscheidend door expertise op de rechtsgebieden van de intellectuele eigendom en ict-recht. Het Arnhemse kantoor werd in 2003 opgericht door Gert Jan van de Kamp. Gert Jan heeft eerst als universitair onderzoeker/docent een solide kennisbasis gelegd in de genoemde rechtsgebieden. Vanaf 1999 is hij als IE & ICT advocaat werkzaam.

Met specialistische kennis wordt getracht een zo goed mogelijk resultaat voor de betreffende opdrachtgever te bereiken.

Kernwaarden zijn hoge kwaliteit, heldere advisering, één aanspreekpunt, snelheid van werken en een vertrouwensrelatie met de cliënt.

Met een zorgvuldig opgebouwd netwerk van gelijkgestemden worden zo nodig dwarsverbanden met andere rechtsgebieden geborgd en kunnen ook grensoverschrijdende inbreuken worden aangepakt.

PROCEDEREN

Veel rechtszaken over rechten van intellectuele eigendom worden in kort geding gevoerd. Soms worden ook bodemzaken (bij de gewone rechter) gevoerd, bijvoorbeeld als ook schadevergoeding moet worden gevorderd of een spoedeisend belang ontbreekt. Procederen is in beginsel kostbaar, zowel qua financiële middelen als qua tijd. In IE zaken is het echter mogelijk om een zogenaamde volledige proceskostenveroordeling te vorderen (artikel 1019h Rv). Dit betekent dat de in het ongelijk gestelde partij ook de (redelijke evenredige) advocaatkosten van de wederpartij dient te vergoeden. Park Legal heeft veel ervaring in procederen over IE rechten en licht een en ander vanzelfsprekend gaarne toe.

ADVIES

Eén van de hoofdactiviteiten van Park Legal betreft advisering van ondernemingen aangaande allerhande IE & ICT vraagstukken. Hoe kunt u een uitvinding, een (product of handels)naam of bepaalde vormgeving beschermen? Wat kunt u bijvoorbeeld doen tegen namaak van door u ontworpen producten (variërend van meubelen tot software)? En vanuit een ander perspectief: hoe kunt u het beste handelen indien u wordt aangesproken wegens bijvoorbeeld merk- of octrooi inbreuk? Hoe gaat u in dat geval bij voorbeeld om met de leverancier die u de betreffende producten heeft geleverd? Hoe kunt u preventief rekening houden met rechten van derden bij de introductie van een nieuwe product? Hoe dient u te handelen als gebruiker van een softwarepakket dat niet, of onvoldoende, functioneert?

CONTRACTEN EN ALGEMENE (LEVERINGS) VOORWAARDEN

Park Legal is tevens deskundig in het opstellen en beoordelen van contracten waarbij rechten van intellectuele eigendom een belangrijke rol spelen, waaronder allerhande ICT overeenkomsten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan (software) licentiecontracten, software ontwikkeling contracten, technology transfer contracten, akten betreffende overdracht van IE rechten, franchisecontracten en allerhande samenwerkingsovereenkomsten. Ook in algemene (inkoop- of levering)voorwaarden is het natuurlijk van belang dat IE & ICT kwesties goed zijn geregeld.

TRAININGEN

Gert Jan van de Kamp heeft omstreeks vier jaren gedoceerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in met name het vak van de intellectuele eigendom. Park Legal maakt gebruik van deze onderwijservaring en verstrekt u op maat gesneden trainingen en/of seminars teneinde uw kennis en die van uw medewerkers over zaken als auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht te vergroten.

NIEUWS

Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 een feit

Een van de misverstanden over de Verordening betreft de aanname dat deze enkel gevolgen zou hebben voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Dit is niet juist. Mede gezien de ruime handhavingsmogelijkheden van de Autoriteit Persoonsgegevens is tijdig inwinnen van advies verstandig. Wilt u weten wat de Verordening betekent voor uw organisatie? Neemt u dan vrijblijvend contact op.

Lees meer

Schadevergoeding €0,05 per woord

Nu verdere informatie ten aanzien van het te hanteren tarief ontbreekt, begroot de rechtbank de schade op €0,05 per overgenomen woord. (…) De schade wordt daarmee gesteld op €5.255,50.

Lees meer

Licentievergoeding gehalveerd bij gezamenlijk octrooi

in verband met het gezamenlijk houderschap van de octrooien en de bijdragen die beide partijen aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten hebben geleverd – worden aangepast in die zin dat dit percentage wordt gehalveerd.

Lees meer

CONTACT

Bezoekadres:
Meander 251
6825 MC Arnhem

Correspondentieadres:
Postbus 5085
6802 EB Arnhem

T: + 31 (0) 26 376 45 64
F: + 31 (0) 26 376 34 55

E: info@park-legal.nl

Advocatenkantoor Park Legal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 54859484.

NAAM

EMAIL

TELEFOONNUMMER

BERICHT